kurs programowania c++ c# sql postgresqlC++

Pętla WHILE wykonuje zestaw instrukcji zawarty w pętli tak długo dopuki warunek jest spełniony. Warunek jest sprawdzany przed pierwszym wykonaniem się instrukcji więc jeżeli za pierwszym "uruchomieniem" pętli warunek nie będzie spełniony pętla nie wykonana się ani razu. Pętlę WHILE wykorzystujemy wtedy kiedy z góry nie wiemy ile razy będziemy wykonywać blok instrukcji.

while(warunek)
{
// jeżeli warunek jest spełniony czyli = TRUE
// to wykona się ten blok instrukcji
}

// wypisz na ekranie liczby od 0 do 10
int i = 0;
while(i<=10)
{
cout << i << endl;
i++;
}