kurs programowania c++ c# sql postgresqlC++

Za pomocą pętli for wykonamy blok kodu określoną ilość razy.

for(poczatkowa_wartosc_iteratora ; sprawdzenie_wartosci_iteratora ; zmiana_wartosci_iteratora)
{
// blok instrukcji
}

// wypisz na ekranie liczby od 0 do 10
for(i=0;i<=10;i++)
{
cout << i << endl;
}