kurs programowania c++ c# sql postgresqlC++

Tablice służą do przechowywania wielu wartości tego samego typu w osobnych komórkach tablicy (jako osobne elementy). Komórki/elementy w tablicy numerujemy od 0 i w ten sposób odwołujemy się do poszczególnej komórki w tablicy.

typ_danych nazwa_tablicy[ilosc_elementow_w_tablicy]; 

int numbers[4] = { 1 , 2 , 3 , 4};
string komputery[2] = {"DELL" , "LENOVO"};