kurs programowania c++ c# sql postgresqlC++

Operatory logiczne pozwalają zwrócić wartość logiczną (prawda lub fałsz, czyli TRUE lub FALSE albo jeszcze inaczej 1 lub O) z wyrażenia które zawiera jeden lub więcej argumentów logicznych. Operatorami logicznymi są np.: && (czyli iloczyn logiczny lub inaczej "i"), || (czyli suma logiczna lub inaczej "lub"), ! (czyli zanegowanie wartości lub inaczej negacja).

typ_logiczny nazwa_zmiennej = argument_logiczny_1 operator logiczny argument_logiczny_2;

#include 
using namespace std;

int main()
{
bool argument_1 = true;
bool argument_2 = false;
cout << "Argument logiczny 1 = " << argument_1 << endl;
cout << "Argument logiczny 2 = " << argument_2 << endl;

// iloczyn logiczny - oba argumenty muszą być prawdą żeby całe wyrażenie było prawdą
cout << "Wynik operacji logicznej dla iloczynu, czyli 'i' to: " << (argument_1 && argument_2) << endl;

// suma logiczna - wystarczy że jedno wyrażenie jest prawdą żeby całe wyrażenie było prawdą
cout << "Wynik operacji logicznej dla sumy logicznej czyli 'lub' to: " << (argument_1 || argument_2) << endl;

return 0;
}