kurs programowania c++ c# sql postgresqlC++

Operatory porównania służą do porównywania wartości. Wynikiem takiego porównania jest prawda lub fałsz, czyli 1 lub O. Prawda (TRUE, czyli 1) jest wtedy kiedy warunek jest spełniony a fałsz (FALSE, czyli 0) jest wtedy kiedy warunek NIE jest spełniony. Do operatorów porównania zaliczamy: > , < , <= , >= , == , !=.

typ_logiczny nazwa_zmiennej = wartość_1 operator porównania wartość_2;

#include 
using namespace std;
#include

int main()
{
// typ bool to logiczny typ danych
bool wynik_porownania = 50 >= 100;
cout << "Wynik porownania 50 >= 100 to : " << wynik_porownania << endl;
cout << "Wynik porownania A != B to : " << ("A" != "B") << endl;
cout << "Wynik porownania 100 == 100 to : " << ( 100 == 100 ) << endl;

getch();

return 0;
}