kurs programowania c++ c# sql postgresqlC++

Istnieją takie sytuacje kiedy musimy mieć kilka funkcji o takiej samej nazwie ale różniące się ilością parametrów i np. typem zwracanej wartości. Taka sytuacja jest dopuszczalna i mówimy wtedy o przeładowaniu funkcji.

typ1 nazwafunkcji(typ_arguemntu1 argument1);
typ2 nazwafunkcji(typ_arguemntu1 argument1 , typ_arguemntu2 argument2);
typ3 nazwafunkcji(typ_arguemntu1 argument1 , typ_arguemntu2 argument2 , typ_arguemntu3 argument3);

#include 
using namespace std;
#include

int dodawanie(int liczba1, int liczba2)
{
return liczba1 + liczba2;
}
double dodawanie(double liczba1, double liczba2)
{
return liczba1 + liczba2;
}
<<<<<<< HEAD

int main()
{
cout << "Wynik dodawania liczba calkowitych: " << dodawanie( 2 , 3 ) << endl;
cout << "Wynik dodawania liczba zmiennoprzecinkowych: " << dodawanie( 2.4 , 3.5 );

getch();
return 0;
}