kurs programowania c++ c# sql postgresqlC++

Funkcja to taki mały podprogram który tworzymy w celu wielokrotnego wykorzystania w różnych miejscach kodu. Funkcje występują w postaci bez parametrów i z parametrami. Jeżeli nie posiadają parametrów i niczego nie zwracają bardzo często nazywane są procedurami.

// funkcja bez parametrów która niczego nie zwraca
void nazwa_funkcji()
{
// ciało funkcji
}
...
// program główny
int main()
{
// ciało programu głównego

// wywołanie funkcji
nazwa_funkcji();

return 0;
}

#include 
using namespace std;
#include

void wyswietl_zdanie()
{
cout << "Ala ma kota";
}

int main()
{
wyswietl_zdanie();

getch();
return 0;
}