kurs programowania c++ c# sql postgresqlC++

Funkcja to taki mały podprogram który tworzymy w celu wielokrotnego wykorzystania w różnych miejscach kodu. Funkcja może nic nie zwracać i nie mieć parametrów i wtedy niektórzy nazywają ją procedurą lub zwracać jakąś wartość, wtedy przez nazwą funkcji musimy zadeklarować typ zwracanej wartości i zdefiniować parametry wejściowe funkcji.

// funkcja
typ_zwracanej_wartośći nazwa_funkcji(typ_arguemntu1 argument1, ... , typ_argumentuX argumentX )
{
// ciało funkcji
}
...
// program główny
int main()
{
// ciało programu głównego

// wywołanie funkcji
nazwa_funkcji(argumenty);
return 0;
}

#include 
using namespace std;
#include

int dodawanie(int liczba1, int liczba2)
{
return liczba1 + liczba2;
}

int main()
{
cout << dodawanie(2,3);

getch();
return 0;
}