kurs programowania c++ c# sql postgresqlC++

Wskaźnik to zmienna która wskazuje na inną zmienną. Przy deklaracji wskaźników wykorzystujemy znak * który zarezerwowany właśnie dla wskaźników. Jeżeli pracujemy ze wskaźnikiem korzystamy z jego nazwy bez znaku *. Jeżeli chcemy pracować ze zmienną na którą wskazuje wskaźnik wtedy korzystamy z gwiazdki.

int liczba;
int *wskaznik;
wskaznik = &liczba;

#include 
using namespace std;

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
// deklaracja zmiennej typu int
// i przypisanie jej wartosci
int liczba = 10;

// deklaracja wskaznika
int *wskaznik;

// przypisanie do wskaznika adresu zmiennej
wskaznik = &liczba;
// wskaznik wskazuje na adres zmiennej liczba

// wyswietlenie adresu ze wskaznika
cout << "Adres ze wskaznika : " << wskaznik;

// wyswietlenie wartosci zmiennej na ktora
// wsazuje wskaznik
cout << endl << "Wartosc zmiennej na ktora wskazuje wskaznik : " << *wskaznik;

cin.get();

return 0;
}