kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL


Instalacja treningowej bazy danych NORTHWIND na środowiskach: SQL SERVER, PostgreSQL, MySQL.

Już wiemy jak zainstalować odpowiadający nam system zarządzania bazą danych np. SQL Server, PostgreSQL, MySQL. Teraz przyszedł czas na instalację treningowej bazy danych, przecież na czymś musimy się nauczyć programować w SQL-u. Do tego celu wybrałem starą poczciwą bazę NORTHWIND.

Instalacja treningowej bazy danych NORTHWIND na poszczególnych systemach zarządzania bazami danych.