kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL


Jak zacząć pisać zapytania w środowiskach bazodanowych: SQL SERVER, PostgreSQL, MySQL.

Potrafisz już zainstalować środowiska bazodanowe SQL Server, PostgreSQL, MySQL i utworzyć na każdym z nich treningową bazę danych NORTHWIND. Teraz przyszedł czas na rozpoczęcie nauki programowania w języku SQL. Ewentualne różnice w kodach zapytań na poszczególnych platformach będą wynikały z innych funkcji które oferuje każda z platform.

Rozpoczynamy naukę pisania zapytań w SQL.


  • w przygotowaniu

  • w przygotowaniu