kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL

Wyrażenie CREATE DATABASE służy do utworzenia nowej bazy danych. To pierwszy etap do stworzenia w pełni funkcjonalnej bazy danych. Kolejnymi krokami są stworzenie tabel i kolumn w tabelach. Oczywiście przy tworzeniu struktury danych nie należy zapomnieć o zdefiniowaniu powiązań między poszczególnymi tabelami w bazie danych. Wróćmy jednak do polecenia CREATE DATABASE, poniżej przykład utworzenia nowej bazy danych o nazwie „nowa_baza”.

CREATE DATABASE nowa_baza;

/* Utworzenie bazy danych o nazwie "test" */
CREATE DATABASE test;