kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL

Dzięki poleceniu EXCEPT odejmiemy od siebie wyniki dwóch zapytań (zbiorów). Od wyników pierwszego zapytania odejmiemy wyniki drugiego, włącznie z częścią wspólną. Wynikiem naszej operacji będą tylko te rekordy z zapytania pierwszego które nie mają swoich duplikatów w wynikach drugiego zapytania. Pamiętaj, aby móc „odjąć” od siebie wyniki obu zapytań musisz (w obu zapytaniach) mieć identyczną strukturę (ilość kolumn) i typy danych w poszczególnych kolumnach muszą do siebie pasować.

SELECT
nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
nazwa_tabeli1

EXCEPT

SELECT
nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
nazwa_tabeli2