kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL

Klucz obcy służy do definiowania relacji między tabelami. Kolumnę (lub kolumny) którą zdefiniujemy jako klucz obcy w jednej tabeli wiążemy z kolumną (kolumnami) która jest kluczem głównym w drugiej tabeli. Oznacza to, że wartości przechowywane w kolumnie która jest zdefiniowana jako klucz obcy w pierwszej tabeli zawsze będą miały swój odpowiednik w kolumnie która jest zdefiniowana jako klucz główny w drugiej tabeli.

CREATETABLE Cities
(
ID_City int NOT NULL
,name varchar(40) NOT NULL
,PRIMARY KEY (ID_City)
)

CREATETABLE Employees
(
ID_Employee int NOT NULL
,SecondName varchar(40) NOT NULL
,FirstName varchar(20) NOT NULL
,ID_City int NOT NULL
,PRIMARY KEY (ID_Employee)
, CONSTRAINT fk_EmployeeCity FOREIGN KEY (ID_City)
REFERENCES Cities(ID_City)
)