kurs programowania c++ c# sql postgresqlSQL

Po klauzuli FROM określamy źródło danych z którego będą pochodziły dane do wyświetlenia. Najczęściej będzie to tabela lub połączenie kilku tabel.

SELECT 
nazwa_kolumny1
,nazwa_kolumny2
,nazwa_kolumny3

FROM
nazwa_źródła_danych

/*Przykład zastosowania FROM (baza Adventureworks)

Wyświetl wszystkie produkty, ale tylko kolumny: NazwaProduktu , NumerProduktu.*/

SELECT
Name , ProductNumber
FROM
Production.Product