kurs programowania c++ c# sql postgresql


SQL SERVER TUTORIALE
SQL SERVER AVG()
SQL SERVER Aliasy
SQL SERVER FILMIKI
SQL SELECT
Kurs tworzenia zapytań w języku SQL #1. Instalacja SQL Server 2014 Express.
Kurs tworzenia zapytań w języku SQL #4. WHERE definiowanie kryteriów filtrowania rekordów
Kurs tworzenia zapytań w języku SQL #5. BETWEEN warunki z zakresami
SQL Server ćwiczenia z bazą HOTELS (praktyczne przykłady) odc.1
SQL Server ćwiczenia z bazą HOTELS (praktyczne przykłady) odc.2
SQL Server ćwiczenia z bazą HOTELS (praktyczne przykłady) odc.3
SQL FROM
SQL WHERE
AdventureWorks ex. 01
Pasja SQL. AdventureWorks 2. Znajdź wszystkich pracowników.
Kurs SQL - Pasja SQL. AdventureWorks 3. Wyświetl listę stanowisk w firmie.
Kurs SQL - Pasja SQL. AdventureWorks 4. Wyświetl wszystkie kobiety które pracuja w firmie.
Kurs SQL - Pasja SQL. AdventureWorks 5. Pokaż wszystkie produkty. Użyj aliasów.
Kurs SQL - Pasja SQL. AdventureWorks 6. Pokaż nazwy wszystkich sklepów. Użyj aliasów.
Kurs SQL - Pasja SQL. AdventureWorks 7. Pokaż pracowników którzy mają ponad 50 lat.
Kurs SQL - Pasja SQL. AdventureWorks 8. Znajdź zamówienie które ma najwięcej pozycji.
Kurs SQL - Pasja SQL. AdventureWorks 9. Wyświetl zamówienie (ID , wartość) o największej wartości.
Kurs SQL - Pasja SQL. AdventureWorks 10. Pokaż ostatnie zamówienie dla każdego klienta.
Kurs SQL - Pasja SQL. AdventureWorks 11. Liczba zamówień dla każdego klienta.
Kurs SQL - Pasja SQL. AdventureWorks 12. Sprzedawcy, kto obsłużył max. zamówień.
Kurs SQL. AdventureWorks 13. Sprzedawca i zamówienia o największej wartości.
Kurs SQL - Pasja SQL. AdventureWorks 14. Oblicz średnią wartość zamówień.
Kurs SQL. AdventureWorks 15. Wartośc zamówienia a średnia wartość zamówień.
Kurs SQL. AdventureWorks 16. Oblicz wartość zamówień z X.2005r.
Kurs SQL. Wyświetl służbowe numery telefonów pracowników.
Kurs SQL. Wyświetl zamówienia które mają tylko po jednej pozycji.
Wyświetl 5 zamówień które mają najwięcej pozycji.
Kurs SQL. Policz ilu pracowników pracuje w każdym dziale.
SQL Tutorial. SQL SERVER - AdventureWorks odc.21
SQL Tutorial. SQL SERVER - AdventureWorks odc.22
SQL Tutorial. SQL SERVER - AdventureWorks odc.23
SQL Tutorial. SQL SERVER - AdventureWorks odc.24
SQL SERVER ARTYKUŁY
SQL SERVER Sql Server - skąd
SQL SERVER Sql Server - instalacja
SQL SERVER Sql Server 2017 - skąd
SQL SERVER Sql Server 2017 - instalacja
SQL SERVER Sql Server 2017 - skąd
SQL SERVER Sql Server 2017 - instalacja
SQL SERVER Sql Server 2008 R2 - NORTHWIND
SQL SERVER Sql Server 2008 R2 - jak zacząć

SQL SERVER

Aliasy to zastępcze lub tymczasowe nazwy nadawane różnym obiektom np. kolumnom, tabelom lub podzapytaniom. Do nadania aliasu wykorzystujemy słówko AS. Jeżeli nasz alias jest dwu (lub więcej) wyrazowy to musimy objąć go w nawias kwadratowy. Z aliasów korzystamy np. w przypadku kiedy nasze dane źródłowe są złączeniem kilku tabel. Wtedy po słówku SELECT wykorzystujemy aliasy do rozróżnienia kolumn z poszczególnych tabel, jeśli ich nazwy się powielają. Alias wstawiamy wtedy przed nazwą kolumny tabeli i obie nazwy przedzielamy kropką np. ‚SELECT alias_tab_źr.nazwa_kolumny1 AS alias1’. Aliasów możemy także użyć w przypadku sortowania wyników zapytania po słówku ORDER BY.

SELECT
nazwa_kolumny1 AS alias1
,nazwa_kolumny2 AS [alias dla kol. 2]
,nazwa_kolumny3 AS alias3
FROM
nazwa_tabeli_źródłowej AS alias_tab_źródłowa

Baza treningowa: Northwind
Zadanie: Wyświetl wszystkich pracowników, ale tylko kolumny: Nazwisko , Imię , DataUrodzenia. Kolumnom nadaj aliasy (polskie nazwy). Tabeli źródłówej nadaj alias "Prac".

SELECT
Prac.LastName AS Nazwisko
,Prac.FirstName AS Imię
,Prac.BirthDate AS [Data Urodzenia]
FROM
Employees AS Prac